Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Thermo-akoestische systemen voor het opwaarderen van industriële restwarmte; Openbare eindrapportage EOS-LT04022
 
Auteur(s):
Spoelstra, S.; Blok, C.M. de; Zeegers, J.C.H.; Huisman, R.H.; Lycklama à Nijeholt, J.A.
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Efficiency & Infrastructure 23-4-2009
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--09-032 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
17 Download PDF  (2975kB)

Samenvatting:
Dit document bevat de openbare rapportage van het project "thermo-akoestische systemen voor het opwaarderen van restwarmte (TASOR)". Het project is uigevoerd met subsidie van het Ministerie van Economische Zaken, regeling EOS: Lange Termijn, uitgevoerd door SenterNovem. Het project staat bij EOS-LT bekend onder het projectnummer EOSLT04022.


Terug naar overzicht.