Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Optische monitor voor het meten van koolstof in de atmosfeer
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Biomassa, Kolen en Milieuonderzoek 23-1-2009
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--08-081 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
31 Download PDF  (511kB)

Samenvatting:
Dit rapport beschrijft de technische status van de door ECN ontwikkelde optische monitor voor het meten van zgn. ‘Black Carbon’ (december 2008). Naast de wetenschappelijke motivatie voor het starten van deze ontwikkeling behelst het rapport een gedetailleerde omschrijving van de gehanteerde monsternametechniek en de meting op basis van absorptie van laserlicht door zwarte deeltjes. De resultaten van enkele meetcampagnes zijn aanschouwelijk gemaakt en van conclusies voorzien. Tevens is er een doorkijk gemaakt naar de voorgenomen activiteiten voor 2009.


Terug naar overzicht.