Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Gas cleaning downstream biomass gasification – status report 2009
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Biomassa, Kolen en Milieuonderzoek 9-6-2009
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--08-078 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
65 Download PDF  (2509kB)

Samenvatting:
Het ministerie van Economische Zaken heeft beleid ontwikkeld dat gericht is op het realiseren van een betaalbare, betrouwbare en schone energievoorziening. Een van de programma's die invulling geven aan dit beleid is Energie Onderzoek Subsidie (EOS). Het programma Energie Onderzoek Subsidie (EOS) heeft tot taak de benodigde innovatieprocessen op gang te brengen en te ondersteunen. Het aandachtsgebied Biomassa wordt opgedeeld in drie onderzoeksterreinen, te weten (i) bioraffinage, (ii) elektriciteit en warmte, en (iii) vergassing, gasreiniging, conditionering en syngasproductie. Het EOS-programma biedt ondersteuning in elk van de fasen van het energie-innovatie traject en stimuleert de noodzakelijke kennis dissiminatie. Ter stimulering van kennis dissiminatie worden door relevante belanghebbenden op verzoek van het Nederlandse agentschap voor duurzaamheid en innovate (SenterNovem) status rapporten gepubliceerd. Het status rapport over gasreiniging richt zich op nageschakelde reinigingstechnologieën achter biomassa vergassers voor de productie van schoon gas, waaruit elektriciteit en warmte, transportbrandstoffen, chemicaliën en ‘nieuwe gassen’ (zoals SNG en waterstof) op een efficiënte wijze geproduceerd kunnen worden. Het biedt een overzicht van de huidige status van de belangrijkste partijen, de motieven en uitdagingen, en lopende R&D. Hoewel de opwaardering van biogas en stortgas niet beschouwd wordt als een R&D onderwerp binnen het EOS onderzoeksprogramma “vergassing, gasreiniging, conditionering en syngas productie”, is in dit statusdocument ook aandacht besteed aan deze bestaande reinigings en conditionering technologieën. De technologieën in deze sector zouden ook toegepast kunnen worden op gas verkregen uit thermo-chemische conversie processen


Terug naar overzicht.