Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Consultatiedocument voor het conceptadvies basisbedragen SDE-regeling 2008-2009
 
Auteur(s):
Tilburg, X. van; Lensink, S.M.; Cleijne, J.W.; Pfeiffer, A.E.; Mozaffarian, M.
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 5-12-2008
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--08-059 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
43 Download PDF  (252kB)

Samenvatting:
Het Ministerie van Economische Zaken heeft ECN en KEMA gevraagd advies te geven over de hoogte van de kosten voor de opwekking van duurzame elektriciteit, voor projecten die gericht zijn op realisatie in 2008 en 2009. Een groot aantal marktpartijen is gevraagd om te reageren op een conceptversie van dit advies en op basis van deze reacties is een aantal consultatiegesprek-ken gevoerd. De reacties en inzichten zijn vervolgens meegewogen bij het opstellen van het eindadvies. Dit document geeft een overzicht van de reacties en opmerkingen die ECN en KEMA schriftelijk hebben ontvangen naar aanleiding van het conceptadvies. De reacties zijn gestileerd opgenomen en voorzien van een toelichting. De opbouw van het rapport is conform het conceptadvies.


Terug naar overzicht.