Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Geochemische modellering van het uitlooggedrag van afvalmengsels
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Biomassa, Kolen en Milieuonderzoek 12-3-2008
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--08-023 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
48 Download PDF  (910kB)

Samenvatting:
Binnen het project duurzaam storten is het van belang om het gedrag van een mengsel van afvalstoffen modelmatig te kunnen beschrijven. De voorspellingen van het uitlooggedrag geven veel inzicht in de chemische processen die de uitloging van verontreinigingen controleren. Eerder onderzoek heeft al uitgewezen dat de gehanteerde modelbenadering een adequate beschrijving van de uitloging onder veranderende omstandigheden (pH) oplevert. In dit project is de vraagstelling of we op basis van informatie over individuele reststoffen in staat zijn om het gedrag van een afvalstoffen mengsel te kunnen beschrijven.


Terug naar overzicht.