Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Energiebesparing in datahotels; Meer met minder
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Energie in de Gebouwde Omgeving en Netten 22-2-2008
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--08-019 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
47 Download PDF  (1593kB)

Samenvatting:
De groei van digitaal dataverkeer heeft er toe geleid dat de Internet en Communicatietechnologie branche (afgekort: ICT) een van de meest energie-intensieve sectoren is geworden in het afgelopen decennium. Dit rapport geeft een overzicht van de huidige mogelijkheden om efficiënt om te gaan met energie binnen de ICT-branche. Lokale overheden en de ICT-branche kunnen dit rapport gebruiken om gezamenlijk het energiegebruik van deze sector terug te dringen, in plaats van dit te bereiken door (harde) handhaving. Om te kunnen beoordelen of iets energetisch efficiënt is of niet, is een referentiekader nodig. Daarom is op basis van beschikbare gegevens gekeken welke beoordelingsindicatoren er momenteel bestaan die relevant zijn voor de ICT. Het kengetal dat een goede maat is voor het energiegebruik van een koelinstallatie is de zogenaamde ‘Seasonal Performance Factor’, of SPF. Voor de beoordeling van de energie-efficiënte van een datahotel kan de zogenaamde EUE, of Energy Usage Effectiveness, gebruikt worden. Deze EUE bestaat uit de verhouding tussen het totale jaarlijkse energiegebruik van een datahotel en het jaarlijkse energiegebruik van de ICT apparatuur. Indicatie van de seasonal performance factor (SPF) en haalbare energy usage effectiveness (EUE) voor verschillende concepten: De groene kleur duidt op energie-efficiënte technologie, de rode op energieverspillende technologie. Een EUE van maximaal 1,4 is met beschikbare technologie voor de bestaande datahotels haalbaar. Voor nieuwe datahotels kan met nieuwere technologie een EUE van maximaal 1,3 worden gerealiseerd. Een hoge SPF leidt over het algemeen tot een lage EUE. Dit verband is gebruikt om aan te geven welke eisen, gezien de huidige stand der techniek, gesteld kunnen worden aan de SPF en EUE. Hieruit volgt dat een SPF van minimaal 4 en een EUE van maximaal 1,4 haalbaar zijn met gangbare technieken in bestaande datahotels. Voor nieuwe datahotels kunnen de nieuwere technieken worden toegepast, waarmee een SPF van minimaal 5 en een EUE van maximaal 1,3 haalbaar zijn. Samengevat kun je stellen dat er veel technologie beschikbaar is om de energie-efficiëntie in de ICT-branche te verbeteren. Het belangrijkste uitgangspunt voor het realiseren van verbeteringen is het voorkomen van menging van gekoelde en opgewarmde lucht in computerzalen waardoor de inblaaslucht kan worden verhoogd. Hierdoor kan onnodige inzet van compressiekoelmachines worden vermeden. Landelijk ligt er een reductiepotentieel van circa 0,32 TWh per jaar wanneer alleen datahotels worden beschouwd, vergelijkbaar met het jaarlijkse elektriciteitsgebruik van circa 100.000 huishoudens. Wanneer ook de serverruimten en ICT apparatuur in kantoren worden beschouwd, kan dit reductiepotentieel mogelijk verdubbelen. Koplopers in de branche hebben aangetoond dat een EUE van een datahotel van 1,1 haalbaar is. Echter bestaan er nog steeds situaties waarbij een EUE van 1,8 niet eens gehaald wordt. Dit zou niet meer hoeven gezien de beschikbare technieken, de investeringen hiervoor en de financiële besparing bij de huidige energieprijzen die alleen nog maar gaan stijgen in de toekomst.


Terug naar overzicht.