Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Zon-Wel; Dynamische Zonnegevel
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Energie in de Gebouwde Omgeving en Netten 12-8-2008
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--08-012 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
61 Download PDF  (3467kB)

Samenvatting:
De hoofddoelstelling van het Zon-WEL-project 'dynamische zonnegevel' was het ontwikkelen van innovatieve gevelcomponenten en gevelconcepten die leiden tot een intelligent gevelsysteem dat: • zich aanpast aan heersende condities (dag/nacht, seizoenen) • marktconform is (d.w.z. zich qua investering, exploitatiekosten en esthetiek niet negatief onderscheidt van gangbare gevelsystemen) • een halvering van het gebouwgebonden energiegebruik realiseert (op basis van EPC-berekeningen: EPC woningen van 0,5 en EPC kantoren van 0,7), later zelfs energie-nul concept • over de gehele levensketen een lage milieu-impact heeft (vermindering materiaal- en energiegebruik tijdens productie- en gebruiksfase, goede hergebruiksmogelijkheden)” Het project is gefaseerd uitgevoerd en bestond uit de volgende onderdelen: 1 Inventarisatie techniek & markt 2 Programma van wensen & eisen 3 Conceptontwikkeling 4 Ontwikkeltraject voor componenten & systemen 5 Demonstratie, kennisoverdracht Het resultaat van het project is een marktconform gevelconcept (de Smartbox Energy Facade) dat zonder meerkosten een halvering van het gebouwgebonden energiegebruik mogelijk maakt en bovendien een verbetering van het binnenklimaat geeft. De in het project ontwikkelde, decentrale installatie-unit (de Smartbox) is geïntegreerd in de gevel en regelt het binnenklimaat van de achterliggende ruimte. Het gevelconcept kan, in vergelijking met standaard nieuwbouwkantoren zonder meerkosten worden uitgevoerd door de besparingen op installaties (kanalen en leidingen) en een bruto lagere verdiepingshoogte. De energievraag wordt gehalveerd door o.a. betere isolatie, slimme zonwering en daglichttoetreding gecombineerd met energie-efficiënte verwarming, koeling en ventilatie. Met het ETAP daglichtsysteem kan daglicht verder de ruimte in worden gebracht waarmee het lichtcomfort toeneemt en het energiegebruik (voor kunstlicht) afneemt. Meer informatie over het gevelconcept is tevens te vinden op www.smartfacade.nl De Smartbox Energy Facade is ontwikkeld binnen het onderzoeksproject Dynamische Zonnegevel Zon-WEL (Warmte, Elektriciteit en Licht van de zon). Het onderzoek is uitgevoerd door ECN, TNO, architectenbureau Cepezed, Level Energy Technology, ITHO, AGC Flatglass, Free Energy Europe, Jan van der Vlugt & Zn. en de Rijksgebouwendienst.


Terug naar overzicht.