Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Zonthermische systemen voor de productie van warmte en koude in de industrie; Statusrapport
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Energie Efficiency in de Industrie 7-4-2008
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--07-108 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
31 Download PDF  (2330kB)

Samenvatting:
De schaarste aan fossiele brandstoffen in combinatie met een sterke milieubelasting(broeikasgas CO2)maakt een snelle transitie van het gebruik aan fossiele brandstoffen naar duurzame energie noodzakelijk.In 2007 verschenen vele rapporten van onder andere de KNAW,Ecofys,deIEA,de Europese Unie en Greenpeace/EREC die deze boodschap benadrukten.


Terug naar overzicht.