Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Energiewinning uit weginfrastructuur
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Biomassa, Kolen en Milieuonderzoek 29-8-2007
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--07-057 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
53 Download PDF  (2239kB)

Samenvatting:
Al langer is er nieuwsgierigheid naar een tweede functie van de weg. Natuurlijk is het in goede banen leiden van het verkeer het belangrijkst. Vanwege het grote ruimtebeslag en het zwarte oppervlak wordt echter ook gedacht aan de toepassing van (laagrenderende) energiewinning. Om hierop meer zicht te krijgen is in het kader van het programma ‘Wegen naar de Toekomst’ van Rijkswaterstaat een inventarisatie verricht naar (nieuwe) mogelijkheden (en beperkingen) voor het duurzaam opwekken van energie langs de snelweg. Dit rapport is deels een update op een soortgelijke rapportage die in 2000 is uitgebracht [1] als voorbereiding op de pilotstudie ‘Energiek Wegdek’ eveneens onderdeel van het programma ‘Wegen naar de Toekomst’. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat er in de afgelopen jaren geen opzienbarende innovaties hebben plaatsgevonden die een geheel nieuwe toepassing van energiewinning langs de snelweg mogelijk maken. Bestaande technieken zijn in meer of mindere mate verder ontwikkeld en verbeterd. Het innovatieve bestaat vooral in het anders toepassen en combineren van bekende (en verbeterde) technieken. Het is dan ook vooral dit gegeven waarop deze inventarisatie zich richt.


Terug naar overzicht.