Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Feed-in stimulering van hernieuwbare electriciteit. Vergelijking van drie Europese implementaties
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 30-3-2007
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--07-030 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
41 Download PDF  (309kB)

Samenvatting:
In 2007 is aan ECN gevraagd een vergelijkend onderzoek te verrichten naar stimuleringssystemen in andere landen. Het Nederlandse stimuleringsbeleid voor duurzame elektriciteit via de SDE-regeling, lijkt niet uit de pas te lopen met het Duitse en Spaanse stimuleringsbeleid. Er zijn veel overeenkomsten, maar er zijn ook enkele verschillen gevonden. De drie landen maken gebruik van een feed-in-systeem. Bij de feed-in-tariefsystemen, zowel in Duitsland als in Spanje, wordt de hernieuwbare elektriciteit buiten de markt gehouden in de tariefstelling. Bij de onderzochte feed-in-premiesystemen wordt de elektriciteit op de markt verhandeld, waarbij de hoogte van de premie of vergoeding afhankelijk gemaakt is van de elektriciteitsprijs. Duitsland en Spanje kennen geen generiek aanvullende financiƫle stimulering voor hernieuwbare elektriciteit, terwijl Nederland naast de SDE-regeling ook een energie-investeringsaftrek kent en een fiscale stimulering via groenverklaringen. De vergoedingen die in Duitsland en Spanje worden versterkt aan de producenten van hernieuwbare elektriciteit worden betaald door de consumenten via de elektriciteitsrekening. In Nederland wordt de vergoeding betaald door de rijksoverheid. Bij het ontwerpen van stimuleringsbeleid voor hernieuwbare elektriciteit dient een balans gevonden te worden tussen flexibiliteit en stabiliteit. Aangezien deze eigenschappen elkaars tegengestelde lijken te zijn, is er ook geen silver bullet gevonden om het stimuleringsbeleid zo efficiƫnt en effectief mogelijk vorm te geven.


Terug naar overzicht.