Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Onderzoek naar de luchtkwaliteit rondom een vegetatiestrook langs de snelweg
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Biomassa, Kolen en Milieuonderzoek 14-8-2007
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--07-011 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
50 Download PDF  (5155kB)

Samenvatting:
In opdracht van het Innovatieprogramma Luchtkwaliteit (IPL) is een pilotstudie uitgevoerd naar het effect van een groenelement langs een snelweg op de luchtkwaliteit. Voor het eerst in Nederland zijn dergelijke metingen uitgevoerd. Het veldexperiment dient als opmaat voor een breder opgezette campagne in de zomer van 2007. De metingen hier waren gericht op het vaststellen van verschillen in windsnelheid en concentraties van verontreinigingen voor, in en achter een vegetatiestrook. De geschiktheid van de locatie voor metingen als deze is vastgesteld in een voorafgaande studie (ES Consulting, 2006). Er zijn geen veranderingen aangebracht aan de structuur van de vegetatie. Gemeten variabelen zijn windsnelheid en -richting, gascomponenten (NO, NO2 en CO2) en fijn stof (PM10, PM2.5 en PM1). Er is gemeten voor (3 m van de wegrand) en achter de vegetatie (10 m van de wegrand), en verder windafwaarts (45 en 90 m van de wegrand); dit is de zgn. ‘vegetatielijn’. Gelijktijdig zijn vergelijkingsmetingen uitgevoerd langs een aansluitend weggedeelte zonder vegetatie (3, 45 en 90 m van de wegrand; ‘referentielijn’). De randvoorwaarden voor de metingen waren gunstige windrichting, geen harde wind en geen neerslag. De in dit onderzoek verkregen dataset omvat 5 meetdagen.


Terug naar overzicht.