Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
VLW versie 2.70: Korte beschrijving van meest recente versie van het verkeersmodel VLW
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Biomassa, Kolen en Milieuonderzoek 12-12-2006
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--06-050 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
21 Download PDF  (280kB)

Samenvatting:
Het VLW model is een gaussisch verspreidingsmodel voor lijnbronnen. Het wordt toegepast om diagnostische en prognostische berekeningen uit te voeren van de invloed van snelwegen op de luchtkwaliteit. De recente ontwikkelingen in de wetgeving rond Luchtkwaliteit in Nederland hebben geleid tot een aanpassing van de berekeningswijze van VLW, zodat voldaan wordt aan de voorgestelde rekenwijze zoals beschreven in het Meet- en rekenvoorschrift bevoegdheden luchtkwaliteit rekenmethode 2 (MRV2) (Staatscourant 3, november 2006, nr 215, pag 20 e.v.). Dit rapport beschijft de rekenwijze van de aangepaste versie van het VLW model (versie 2.70). Ten opzichte van de vorige versie (versie 2.60) leidt de aanpassing tot relatief grote verschillen (doorgaans lagere concentraties dichtbij de weg) voor berekende concentraties bij grote terreinruwheid. De verschillen zijn echter vrij klein bij ruwheden beneden de 1 meter.


Terug naar overzicht.