Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Evaluatie project aerodynamische tabelgenerator
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Windenergie 1-1-2002
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-C--01-104 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
35  Niet beschikbaar.

Samenvatting:
Het rapport beschrijft de evaluatie aan het eind van de looptijd van de Novem/ECN projecten ATG1 en ATG2. Achtereenvolgens komen aan de orde:

  • De globale beschrijving van de werkzaamheden, volgens plan en volgens de werkelijkheid.
  • Het historische verloop van de werkzaamheden.
  • De relevante processen en activiteiten.
  • Als bijlage is opgenomen het projectplan van maart 1998, dat leidraad bij de uitvoering is geweest.


    Terug naar overzicht.