Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Karakterisering organische stof: haalbaarheidsstudie naar genormaliseerde methoden voor de bepaling van de beschikbaarheid en rol van organische stof in grond, afval- en bouwstoffen m.b.t. verhoging van de uitloging van slecht water-oplosbare verontreinigingen
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN SF 1-4-2000
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-C--00-060 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
82  Niet beschikbaar.

Samenvatting:
The aim of the title feasibility study is to determine the feasibility ofstandardized methods by means of which (1) potential chemically or biologically degradable organic carbon in soil and waste materials; and (2) the fraction that is responsible for an accelerated leaching of badly water-soluble pollutants, focusing on polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH), polychlorinated biphenyls (PCB) and heavy metals, can be analyzed. This report is based on the results of a literature study and consultation of a few experts in the field of characterizing organic materials in soils/sediments and waste materials. 88 refs.


Terug naar overzicht.