Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Market performance and distributional effects on renewable energy markets
 
Auteur(s):
Koutstaal, P.; Bijlsma, M.; Zwart, G.; Tilburg, X. van; Ozdemir, O.
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 29-1-2010
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-B--10-001 Boek(hoofdstuk)
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
57  Niet beschikbaar.

Gepubliceerd in: CPB document, 978-90-5833-414-5 .

Samenvatting:
Een verplichting voor een aandeel duurzame energie gecombineerd met een markt voor duurzame-energiecertificaten kan een efficiënt instrument zijn om de productie van duurzaam opgewekte elektriciteit te stimuleren. Een voorwaarde daarvoor is wel dat de markt voor deze certificaten niet wordt belemmerd door misbruik van marktmacht. Als de huidige trends in de ontwikkeling van de productie van duurzaam opgewekte elektriciteit in Nederland zich voortzetten, zal misbruik van marktmacht waarschijnlijk geen probleem zijn op een eventuele toekomstige Nederlandse certificatenmarkt. Een doelstelling voor hernieuwbare energie zal tot een hogere elektriciteitsprijs voor consumenten leiden. Simulaties laten zien dat de prijs stijgt met €30 per MWh bij een doelstelling van 30% duurzame energie. Het consumentensurplus daalt dan met 19% vergeleken met het baselinescenario. Een subsidie die wordt gefinancierd vanuit het overheidsbudget, zoals momenteel de SDE, leidt niet tot hogere prijzen. Consumenten worden dan echter wel geconfronteerd met de kosten van duurzame energie via hun belastingafdrachten.

Meer Informatie:

Terug naar overzicht.