Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Gerealiseerd energiebesparingstempo in Nederland 1995-2004. Berekend op basis van het Protocol Monitoring Energiebesparing.
 
Auteur(s):
Gijsen, A.; Boonekamp, P.G.M.; Vreuls, H.H.J.
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 5-9-2006
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-B--06-001 Boek(hoofdstuk)
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
75 Download PDF  (347kB)

Gepubliceerd in: MNP, Report 500115002/2006.

Samenvatting:
In dit rapport worden de nationale besparingscijfers voor de periode 1995-2004 gepresenteerd. Dit is gedaan volgens het Protocol Monitoring Energiebesparing (PME). ‘Energiebesparing’ is gedefinieerd als: ‘het uitvoeren van dezelfde activiteiten of vervulling van dezelfde functies, maar dan met minder energie’. Voor de periode 1995-2004 is het nationale besparingscijfer 1,0% per jaar. In de landbouwsector is het meest bespaard: 1,5% per jaar. De transportsector heeft met 0,3% het laagste tempo. Zonder deze besparingen zou het Nederlandse energiegebruik in 2004 ongeveer 9% hoger zijn geweest dan nu het geval is. Verder is met een onzekerheidsanalyse bepaald dat de marge van het besparingscijfer 0,3%-punt is, wat betekent dat de ‘echte’ besparing zeer waarschijnlijk tussen de 0,7% en 1,3% ligt. Het doel van de overheid is 1,3% en dat moet dus nog worden bereikt.


Terug naar overzicht.