Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Verklarende energiegebruiksfactoren kantoorgebouwen
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 1-9-1998
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN---98-002 Boek(hoofdstuk)
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
40 Download PDF  (326kB)

Gepubliceerd in:.

Samenvatting:
In het kader van NEEDIS is een enquête uitgevoerd bij 225 kantoorhoudendebedrijven naar het verbruik aan energiedragers in relatie tot de activiteit (fysieke factoren), de mate van isolatie en het gebruik van energiebesparende apparaten (de energetische factoren).
De opzet van het onderzoek was:

  1. Te ervaren of de bedrijven bereid en in staat zijn de benodigde gegevens te leveren.
  2. Schattingen te maken van de bijdragen van de diverse factoren op de verschillen in het verbruik.
  3. Suggesties te doen m.b.t. monitoring.
Gebleken is dat het voor de geënquêteerde bedrijven moeilijk is om alle vragen te beantwoorden. Volledigheid was in dit onderzoek gewenst omdat dit voor het bepalen van de invloed afzonderlijke factoren op het energiegebruik noodzakelijk is. Dankzij de inspanning, o.a. door telefonische navraag bij de geënquêteerden, is toch 2/3 deel van de antwoorden bruikbaar voor de totale analyse. In de steekproef zijn bewust, naast kantoren die vallen onder financiële instellingen en zakelijke dienstverlening, kantoren opgenomen van groothandel- en expeditiebedrijven alsmede van (kleine) industriële bedrijven.


Terug naar overzicht.