ECN publicatie:
Titel:
Masterplan Energie Noord-Brabant. Kwantificering en analyse van de ambities in vergelijking met landelijke doelstellingen
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 14-4-2010
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--10-028 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
54 Download PDF  (469kB)

Samenvatting:
De provincie Noord-Brabant formuleert een Masterplan Energie 2010-2020. Hiermee wil de provincie inspelen op de veranderingen in de energiehuishouding die in de komende decennia te verwachten zijn, en gebruikmaken van de economische kansen die de noodzakelijke energietransitie biedt. De startnotitie van het Masterplan onderscheidt zeven speerpunten. In dit rapport is per speerpunt voor een plus-variant en een plusplus-variant onderzocht wat de bijdrage aan het realiseren van nationale doelstellingen op het gebied van energiebesparing en duurzame energie kan zijn. Daarnaast is voor de innovatieve opties zon-PV en elektrisch rijden en slimme netten onderzocht wat economische kansen zijn. Het realiseren van de energiedoelstellingen vergt forse inspanningen. De doelstelling voor duurzame energie wordt in de plus-variant behaald, terwijl de energiebesparingsdoelstelling alleen in de plusplus-variant behaald wordt. Het benutten van innovatieve opties vergt keuzes, zodat in focusgebieden voldoende massa gerealiseerd kan worden. Voor zon-PV kan de provincie het omzetten van ‘kennis’ in ‘kunde’ stimuleren, alsmede de financiering van start-ups (‘kassa’). Technologieontwikkeling van infrastructuur en componenten voor elektrisch rijden vormen ook een kans.


Terug naar overzicht.