ECN publicatie:
Titel:
SDE Wind op land met vollasturen en differentiatie
 
Auteur(s):
Cleijne, J.W.; Lensink, S.M.; Faasen, C.J.
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 5-1-2010
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--10-001 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
22 Download PDF  (468kB)

Samenvatting:
Het Ministerie van Economische Zaken heeft gevraagd of het in de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE) voor de optie wind op land gewenst is differentiatie toe te passen in verband met de (grote) verschillen in windregime in Nederland. Wanneer uitgegaan wordt van de realistische ontwikkeling van bestaande initiatieven, zal er ongeveer 1200 MW kunnen worden gecommitteerd tot 2011. Hierbij is het subsidiebedrag niet beschouwd. Zelfs los van de hoogte van de SDE-vergoeding, wordt de doelstelling daarmee niet behaald. Een hogere vergoeding of andere ingrepen kunnen niet leiden tot zo veel meer gecommitteerd vermogen dat de doelstelling wel binnen bereik komt. Voor de vorminggeving is gevonden dat een differentiatie op basis van vollasturen slecht correleert met de kosten van projecten. Wanneer gebruik wordt gemaakt van een karakterisering op basis van referentieopbrengsten, zoals in Duitsland, wordt een goede correlatie gevonden tussen de kosten van de opgewekte energie en de windlocatie. Dit biedt een goede basis voor het uitwerken van een systematiek.


Terug naar overzicht.