ECN publicatie:
Titel:
Studie naar energiebesparing in gebouw 4 : nachtverlaging van het ventilatievoud en de inblaastemperatuur in Chemie Hoogbouw
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Energie in de Gebouwde Omgeving en Netten 1-5-2002
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-C--02-061 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
33  Niet beschikbaar.

Samenvatting:
ECN-DEGO heeft voor de Energie Resonantie Groep van ECN een haalbaarheidsstudiegedaan naar de mogelijkheden om energie te besparen in Gebouw 4, Chemie Hoogbouw. Er is onderzocht wat de mogelijke energiebesparingen en terugverdientijden zijn van nachtverlaging van het ventilatievoud en van de inblaastemperatuur.

Gebouw 4 is een laboratorium met 375 m2 kantoorruimte en 530 m2 chemische laboratoria. Het concept van het huidige ventilatiesysteem stamt uit 1959. Er zijn in de loop der jaren een aantal aanpassingen gedaan en veel onderdelen zijn vernieuwd.

Uit deze haalbaarheidsstudie volgt dat voor een aantal mogelijke nachtverlagingsconcepten de terugverdientijd tussen de 4.0 en de 7.1 jaar ligt. Nachtverlaging van alleen de inblaastemperatuur kan vrijwel kosteloos worden doorgevoerd maar deze maatregel heeft ongewenste afkoelingseffecten.

De bijbehorende CO2 besparingen liggen afhankelijk van de maatregel tussen de 24 ton en 90 ton CO2 per jaar. Dit komt overeen met haalbare energiebesparingen van 10.000 tot 25.000 m3 aardgas per jaar en 65.000 tot 120.000 kWh elektriciteit per jaar.

In de haalbaarheidsstudie heeft het onderzoek naar de minimaal toelaatbare hoeveelheden ventilatielucht tijdens en buiten de bedrijfstijden een belangrijke rol gespeeld.


Terug naar overzicht.