ECN publicatie:
Titel:
Aanvullend onderzoek correctiebedragen SDE+-regeling
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 22-3-2016
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--15-070 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
59 Download PDF  (1297kB)

Samenvatting:
In opdracht van het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft ECN onderzoek gedaan in hoeverre de categorie-specifieke correctiebedragen in de SDE+ maatgevend zijn voor de marktwaarde van duurzame energie in de betreffende categorie. Door de groei van hernieuwbare energie, hebben bedrijven de afgelopen jaren steeds meer ervaring opgedaan met de prijsvorming van hernieuwbare energie. Hierdoor is gaandeweg duidelijk geworden dat de correctiebedragen niet in alle gevallen aansluiten bij de praktijk, waardoor het uit te betalen subsidiebedrag te hoog of te laag uit kan vallen.

Meer Informatie:

Terug naar overzicht.