ECN publicatie:
Titel:
Uitbreiding van geothermieprojecten naar triplet
 
Auteur(s):
Kraan, C.M.; Groen, B. in 't; Mijnlieff, H.
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 9-12-2015
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-N--15-029 Externe notitie
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
4 Download PDF  (407kB)

Samenvatting:
Het ministerie van Economische Zaken heeft aanvullend aan het Eindadvies Basisbedragen SDE+ 2016 aan ECN, DNV GL en TNO advies gevraagd over de mogelijkheden om de uitbreiding van geothermieprojecten via de SDE+ te ondersteunen. In de adviesvraag is de uitbreiding van geothermieprojecten gelimiteerd tot uitbreiding door middel van het boren van een extra put. ECN, DNV GL en TNO adviseren de bestaande categorie “Geothermie, warmte > 500 m” ook open te stellen voor deze uitbreidingsprojecten. In deze notitie wordt deze bevinding nader toegelicht.

Meer Informatie:

Terug naar overzicht.