ECN publicatie:
Titel:
Verkenning effect alternatieve brandstoffen voor de categorieën bij- en meestook in de SDE+
 
Auteur(s):
Londo, H.M.; Meijer, R.; Cremers, M.; Lensink, S.M.
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 12-5-2015
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-N--15-012 Externe notitie
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
12 Download PDF  (625kB)

Samenvatting:
De SDE+ (de regeling voor het stimuleren van de productie van hernieuwbare energie) bevat in 2015 twee categorieën voor de inzet van biomassa in kolencentrales. In de berekeningen van de bijbehorende basisbedragen zijn ECN en DNV GL uitgegaan van witte houtpellets als referentiebrandstof voor meestook, en B-hout voor bijstook. Het ministerie van EZ heeft aan ECN en DNV GL de opdracht gegeven om een korte verkennende studie uit te voeren welk effect de inzet van alternatieve brandstoffen heeft op de basisbedragen voor de twee categorieën voor bij- en meestook. Deze notitie toont de resultaten van deze verkenning.


Terug naar overzicht.