ECN publicatie:
Titel:
Basisprijzen in SDE+ 2013 volgens genormeerde berekening
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 4-3-2015
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-N--13-003 Externe notitie
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
7 Download PDF  (350kB)

Samenvatting:
Het Ministerie van Economische Zaken heeft gevraagd om advies over de hoogte van basisprijzen in het kader van de SDE+-regeling. De basisprijzen moeten van toepassing zijn op SDE+-beschikkingen die in 2013 aangevraagd worden. De basisprijzen zijn in de SDE+-regeling gedefinieerd als 2/3e van de langetermijnprijs. De tweederdefactor is uitgangspunt voor de berekening en is in deze notitie niet beoordeeld. In deze notitie wordt daarom specifiek de raming van de langetermijnprijs toegelicht. In het licht van stabiliteit van de SDE+-regeling, heeft het ministerie van EZ een eenduidige berekeningswijze voor de basisbedragen voorgeschreven.

Meer Informatie:

Terug naar overzicht.