ECN publicatie:
Titel:
IEA HIA Task 28: Large scale Hydrogen Delivery Infrastructure
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 1-12-2015
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-L--15-083 Presentatie
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
20 Download PDF  (1024kB)

Gepresenteerd op: World hydrogen Energy Convention 2015 (WHTC2015), Sydney, Australie, 13 October 2015.

Samenvatting:
Deze bijdrage aan de WHTC2015 presenteert de eindresultaten van een internationale werkgroep op het gebied van waterstoftankinfrastructuur onder de Hydrogen Implementing Agreement (HIA) van de International Energy Agency (IEA). De werkgroep concludeert dat niet langer technologieontwikkeling, maar marktontwikkeling het knelpunt is voor introductie en uitrol van waterstofmobiliteit. Belangrijk aandachtspunt hierbij is de onrendabele top van waterstoftankstations die het gevolg is van initieel hoge kosten en een lage benuttingsgraad als gevolg van het geleidelijk beschikbaar komen van voertuigen en de geleidelijke ingroei daarvan in de markt. Financiering hiervan vraagt om sterke consortia van partijen die risico's en kosten kunnen delen, en ondersteuning van overheden die belang hebben bij ontwikkeling van zero-emissie mobiliteit. Daarnaast is samenwerking en coordinatie tussen alle betrokken partijen, zowel privaat als publiek, en op nationaal en internationaal niveau, essentieel om de transitie succesvol op gang te kunnen brengen.


Terug naar overzicht.