ECN publicatie:
Titel:
Systeemintegratie en flexibiliteit: de veranderende mix van fossiele en hernieuwbare bronnen in de Nederlandse energievoorziening
 
Auteur(s):
Sijm, J.P.M.; Mulder, A.; Londo, H.M.; Wiersma, F.; Schoots, K.; Peters, D.
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 21-4-2015
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--15-013 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
146 Download PDF  (3378kB)

Samenvatting:
Deze studie verkent met name de mogelijkheden voor meer flexibiliteit aan de aanbodzijde van de elektriciteitsvoorziening, met specifieke aandacht voor de rol van biomassa in de verduurzaming, flexibiliteit en integratie van het energiesysteem als geheel. Daarnaast analyseert deze studie de implicaties van een toenemende behoefte aan flexibiliteit voor (i) de betrouwbaarheid en betaalbaarheid van het energiesysteem, (ii) de kansen voor de BV Nederland, en (iii) de rol en agenda van de Topsector Energie met betrekking tot het thema systeemintegratie.


Terug naar overzicht.