ECN publicatie:
Titel:
Invulling van 16% hernieuwbare energie in 2020
 
Auteur(s):
Winkel, T.; Visser, E. de; Lensink, S.M.
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 20-6-2013
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-O--13-026 Overig
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
32 Download PDF  (389kB)

Samenvatting:
Deze rapportage is onderverdeeld in twee delen. Het eerste deel heeft betrekking op de cijfermatige invulling van de 16% doelstelling: de potentiele bijdrage van de verschillende hernieuwbare energie opties (en energiebesparing) aan het halen van deze doelstelling en de uitgangspunten die hieraan ten grondslag liggen. Ecofys en ECN hebben deel I gezamenlijk opgesteld. Deel II van deze rapportage geeft een overzicht van de huidige knelpunten, maatregelen en rollen voor Rijk en Provincie om het 2020 doel voor hernieuwbare energie te bereiken. Dit tweede deel is opgesteld door Ecofys. Dit deel is wel gelezen en becommentarieerd door ECN, maar opgenomen onder verantwoordelijkheid van Ecofys alleen.


Terug naar overzicht.