ECN publicatie:
Titel:
Valley of Death analyse voor polymere PV technologie
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 22-10-2013
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--13-060 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
30 Download PDF  (920kB)

Samenvatting:
Dit rapport beschrijft een kwalitatief onderzoek naar de barrières die actoren, betrokken bij de ontwikkeling en marktintroductie van polymere zonnecellen, kunnen tegenkomen. Het doel van dit sociaaleconomische onderzoek is deze barrières voor de (markt)ontwikkeling van dunne film polymere PV technologie te identificeren en strategieën te ontwikkelen om ze voor te zijn of ze te overbruggen. De benodigde gegevens worden verzameld uit interviews met actoren die actief zijn in de ontwikkeling en uitrol van conventionele zonnecellen. Op basis van de resultaten uit dit onderzoek komen we tot de conclusie dat het voor de OPV sector belangrijk is veel marktexperimenten aan te gaan buiten de gebouwde omgeving. Het rapport geeft aanbevelingen in welke soort markten deze experimenten de meeste kans van slagen hebben en met welke drivers van marktpartijen rekening moet worden gehouden.


Terug naar overzicht.