ECN publicatie:
Titel:
Het transitiebeleid voor duurzame mobiliteit. Evaluatie en toekomstvisie
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 8-4-2009
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--08-080 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
83 Download PDF  (507kB)

Samenvatting:
Dit rapport over het transitiebeleid voor duurzame mobiliteit richt zich op de toekomst van het personenvervoer in Nederland. Het is opgesteld in het kader van een bredere scenariostudie over de internationale verankering van het Nederlandse transitiebeleid voor energie en milieu. In de eerste fase van deze studie zijn kwalitatieve transitiescenario’s voor energie en milieu in Europa opgesteld, die de sterke samenhang tussen maatschappelijke ontwikkelingen op mondiaal en Europees niveau en de technologische inrichting van de Europese en Nederlandse energievoorziening in de verre toekomst op contrasterende manier illustreren. Daarbij zijn divergerende ontwikkelingen in de mondiale olieprijzen en het internationale klimaatbeleid als drijvende krachten voor vier uiteenlopende transitiescenario’s gehanteerd. Hiervan is verslag gedaan in het ECN-rapport ‘The Next 50 Years: Four European Energy Futures’. De dramatische fluctuaties in olieprijzen en het uitblijven van duidelijke afspraken voor het post-Kyoto klimaatbeleid sinds het verschijnen van dit rapport in 2005 onderstrepen de actualiteit van de in deze studie centraal gestelde drijvende krachten voor energietransities. In deze tweede fase worden de Europese transitiescenario’s gebruikt voor het evalueren van het transitiebeleid voor duurzame mobiliteit in Nederland. De focus op duurzame mobiliteit is gekozen, omdat de ontwikkeling van de olieprijzen en de voortgang van het klimaatbeleid vooral in de transportsector een fundamentele invloed zullen hebben op de kansen voor innovaties. De inzichten van de kwalitatieve verhaallijnen uit de eerder verschenen Europese scenariostudie zijn daarbij vertaald naar kwantitatieve transitiescenario’s voor duurzame mobiliteit in Nederland. Deze transitiescenario’s illustreren hoe technologische, maatschappelijke en beleidsmatige innovaties in onderlinge samenhang kunnen leiden tot een meer duurzame ontwikkeling van de mobiliteit. Op basis van deze transitiescenario’s wordt de invulling van het huidige transitiebeleid voor duurzame mobiliteit geëvalueerd. Vervolgens wordt een toekomstvisie geformuleerd over beleidsinnovatie voor duurzame mobiliteit, waarin het ontwerp van een robuust innovatieportfolio voor het Nederlandse mobiliteitsbeleid in Europees kader centraal staat.


Terug naar overzicht.