ECN publicatie:
Titel:
Sectorstudie logies-, maaltijden- en drankenverstrekking [NDS 96-015]
 
Auteur(s):
Koster, S.J.; Klootwijk, M.
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 1-5-1997
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN---96-015 Boek(hoofdstuk)
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
87  Niet beschikbaar.

Gepubliceerd in:.

Samenvatting:
De sector Logies-, maaltijden en drankenverstrekkende bedrijven - kortweghoreca - omvat naast hotels, restaurants en caf├ęs die zich richten op een breed publiek, ook activiteiten die zijn gericht op speciale doelgroepen (kantines, gecaterde bedrijfsrestaurants, conferentie-oorden, herstellingsoorden). Ook voorzieningen voor recreatief verblijf zoals kampeer- terreinen en jeugdherbergen worden tot de bedrijfstak gerekend. Meer dan de helft van het energiegebruik binnen de sector wordt gebruikt door de maaltijden- en spijzenverstrekkers. De overige subsectoren zijn onderling ongeveer even groot.

Over de sector Logies-, maaltijden- en drankenverstrekkende bedrijven worden op reguliere basis door het CBS en door het Bedrijfschap Horeca gegevens verzameld over het energieverbruik, de aantallen bedrijven, bedrijfseconomie, bedrijfsvoering en werk-gelegenheid. De kwaliteit van deze gegevens is goed, maar de detaillering van met name het energiegebruik is beperkt. Deze detaillering is met ingang van het jaar 1994 zelfs gereduceerd tot het verbruik per energiedrager voor de sector als geheel, zonder verdere detaillering.

Als fysieke maten voor de activiteit zijn binnen de sector gegevens beschikbaar over de capaciteitsgrootheden bruto verkoopoppervlak en de logiescapaciteit. Deze variabelen zijn beschikbaar voor de relevante subsectoren. Daarnaast is de fysieke volumegrootheid 'aantal overnachtingen' beschikbaar. Deze variabele is toepasbaar op de logiesverstrekkende sectoren. Het ontbreekt aan een fysieke volume-eenheid voor maaltijden- en spijzenver- strekkende sectoren en voor drankenverstrekking.

Een aantal nieuwe initiatieven kan wellicht zorgen voor aanvullende gegevens op met name het vlak van het energieverbruik. In eerste instantie is daarbij te wijzen op de branche-energiebesparingsaanpak. Als gevolg van deze zogenaamde BEA valt te verwachten dat het aantal energie-inventarisaties en -adviezen in de sector zal toenemen. Wanneer gegevens hieruit kunnen worden gerelateerd aan verklarende variabelen als de omzet en de fysieke capaciteiten en volumina, wordt een beter inzicht in het verloop van het energiegebruik mogelijk. Te wijzen valt verder op initiatieven binnen de nutssector om de bestaande basisonderzoeken naar kleinverbruikssectoren uit te breiden met een aantal sectoren binnen de utiliteitsbouw.

Dit rapport geeft de situatie t/m 1993.


Terug naar overzicht.