ECN publicatie:
Titel:
Sectorstudie bouwmaterialen [NDS 96-013]
 
Auteur(s):
Bank, M.P. van de; Venderbosch, H.M.
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 1-4-1997
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN---96-013 Boek(hoofdstuk)
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
136  Niet beschikbaar.

Gepubliceerd in:.

Samenvatting:
De sector Bouwmaterialen bestaat uit een grote verscheidenheid aan locatiesen bewerkingsinrichtingen, welke tevens grote variaties in energiefuncties en -verbruiken te zien geeft. Doordat gegevens over subsectoren in sommige gevallen niet gescheiden beschikbaar zijn, is een indeling in segmenten moeilijk te maken.

Bij het vaststellen van de energieverbruiken binnen de sector is intensief gebruik gemaakt van de cijfers die door het CBS worden gepubliceerd (met name de produktiestatistieken en de Nederlandse Energiehuishouding).

Daarnaast zijn de volgende bronnen geraadpleegd:

  • Beschrijvingen van de diverse productieprocessen van de SPIN (Samenwerkingsproject Procesbeschrijvingen Industrie Nederland)-publicaties.
  • Voor onderzoeksgegevens omtrent energiebesparingsprojecten is onder andere gebruik gemaakt van de door de Novem opgezette IndustriĆ«le Databank voor
  • Energie Efficiency (IDEE) met bijbehorende diskette.
  • Tevens zijn jaargangen van het vakblad voor de keramische industrie KleiGlasKeramiek geraadpleegd.
  • Daarnaast zijn gegevens opgenomen, welke naar aanleiding van incidentele onderzoeken zijn verzameld door TNO en Novem.
  • Tot slot is intensief gebruik gemaakt van de rapportages ?Energiekentallen?, die in het kader van het Nationaal Onderzoeksprogramma Hergebruik Afvalstoffen periodiek worden opgesteld.
Doordat er geen gedetailleerde indeling in segmenten gemaakt kan worden, is het raadzaam om dezelfde indeling te hanteren die het CBS gebruikt bij het aanleveren van gegevens. In aanvulling daarop zal een uitsplitsing van diverse gegevens naar energiefuncties beter inzicht kunnen verschaffen in specifieke energieverbruiken. Als aanpassing van de bestaande gegevens wordt aanbevolen om productie van de verschillende subsectoren in een uniforme eenheid aan te geven. Hierdoor wordt vergelijking tussen (sub)subsectoren mogelijk.

Dit rapport geeft de situatie t/m 1994.


Terug naar overzicht.