ECN publicatie:
Titel:
Sectorstudie kantoorhoudende dienstverlening [NDS 96-012]
 
Auteur(s):
Ham, E.R. van den
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 1-11-1996
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN---96-012 Boek(hoofdstuk)
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
79 Download PDF  (283kB)

Gepubliceerd in:.

Samenvatting:
De sector Kantoorhoudende dienstverlening, welke bestaat uit het bank-en verzekerings- wezen en de zakelijke dienstverlening, wordt gekenmerkt door een grote diversiteit aan dienstverlenende activiteiten, die hoofdzakelijk worden verricht in een kantooromgeving.

In deze sector genereren circa 750.000 werkzame personen een toegevoegde waarde van circa 150 miljard gulden (peiljaar 1994). Het jaarlijkse energiegebruik bedraagt 410 miljoen m3 aardgas en 2630 miljoen kWh elektriciteit. De totale energiekosten bedragen 588 miljoen gulden. Als faciliteit voor de productie wordt circa 27 miljoen m2 bruto vloeroppervlakte ingezet. De energie-efficiency wordt in belangrijke mate bepaald door het ruimtegebruik per werkzame persoon.

In sommige subsectoren wijkt in de CBS-gegevens het energiegebruik per werkplek of het energiegebruik per werkzame persoon aanzienlijk af van het gemiddelde. Dat geldt om verklaarbare redenen bijvoorbeeld voor de schoonmaakbedrijven.

De indeling conform de SBI is goed bruikbaar voor monitoring mits enkele sectoren met afwijkende functies apart worden beschouwd, waarvan de sector speur- en ontwikkelings-werk de belangrijkste is. Voorts wordt geadviseerd clusters van (sub) sectoren te maken, die qua energiekenmerken relatief homogeen zijn en voor de betreffende clusters de volgende gegevens te verzamelen:

  • toegevoegde waarde
  • aantal werkzame personen
  • aantal kantoorwerkplekken
  • grootte van de kantooroppervlakte per locatie
  • aanwezigheid van (een vorm van) koeling.
Voor gedetailleerde analyses in een cluster van (sub) sectoren kan het wenselijk zijn over gegevens van technische gebouwkenmerken te beschikken:
  • installatietype (natuurlijke ventilatie/mechanische ventilatie/topkoeling etc.)
  • glaspercentage
  • isolatievoorzieningen
  • bijzondere technieken (warmtepompen, warmte/kracht-koppeling, e.d.).
Dit rapport geeft de situatie t/m 1994.


Terug naar overzicht.