ECN publicatie:
Titel:
Verbruiksanalyse sector onderwijs [NDS 96-010]
 
Auteur(s):
Dechesne, H.J.
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 1-10-1996
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN---96-010 Boek(hoofdstuk)
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
24 Download PDF  (63kB)

Gepubliceerd in:.

Samenvatting:
De invalshoek die gekozen wordt is 'Energieverbruik en energiebesparingin het onderwijs'. De doelstellingen van de analyse zijn vast te stellen:

 • Hoe energiebesparing binnen de sector Onderwijs de laatste 10 jaren vorm heeft gekregen.
 • Welke energiebesparing binnen deze sector gerealiseerd zijn en welk besparingspotentieel nog aanwezig is.
De concrete onderzoeksvragen die uit de onderzoeksdoelstellingen geformuleerd kunnen worden zijn:
 • Welke trendmatige verlopen zijn zichtbaar?
 • Wat zijn de effecten/invloeden van toegepaste installaties, gebruikte constructies, soorten energiebesparende maatregelen op de omvang van het energieverbruik?
 • Hoeveel energiebesparing is gerealiseerd en welk energiebesparingspotentieel is nog aanwezig?
 • Wat zijn de knelpunten om deze potentiĆ«len te realiseren en aan welke voorwaarden moet voldaan worden?
De cijfers binnen de sectorraportage vormen een goed startpunt om trendmatige verlopen over een aantal jaren zichtbaar te maken. Hierbij kan gedacht worden aan: verlopen van de absolute energieverbruiken (kWh/j., m3/j., PJ/j. etc.) en de verlopen van fysieke grootheden.
Fysieke grootheden voor de sector Onderwijs zijn:
 • aantal leerlingen,
 • m2 BVO,
 • aantal instellingen.
Daarnaast kunnen ook trends in het verloop van specifieke energieverbruiken onderzocht worden: energie/m2 BVO, energie/leerlingen. Energie kan beschouwd worden, per energiedrager (gas, elektra etc.) en als het totale energieverbruik van alle energiedragers opgeteld.

In deze energieverbruiksanalyse voor de sector Onderwijs zal onderzocht worden in hoeverre de beschikbare informatie antwoorden kan geven op de 4 bovengenoemde onderzoeksvragen.

Opbouw energieverbruik
Het opleidingsproces, dat door leerlingen/studenten gevolgd wordt, vindt in gebouwen plaats waar thermische en elektrische energie gebruikt wordt. Het thermische energieverbruik is voor 80-100% bestemd voor gebouwverwarming. De omvang van dit verbruik zal afhangen van het aantal m2 BVO, het aantal leerlingen, de kwaliteit van de gebouwschil en soort verwarmingsinstallatie. Het elektriciteitsverbruik wordt voor 70-80% bepaald door de aanwezige verlichting. Het overige deel kan verbruikt worden door pompen in CV-systemen, ventilatie, kantoorapparatuur en eventueel apparatuur in kantines.

De omvang van het elektrische en thermische energieverbruik wordt ook bepaald door de gebruikstijden van een schoolgebouw. Voor het tertiaire onderwijs, met name het WO onderwijs, kunnen voor ruimteverwarming en verlichting genoemde percentages wat lager uitvallen. In het WO vindt men grote kantoorafdelingen, laboratoria en werkplaatsen. Een aantal universiteiten beschikken over WKK-installaties.

De soorten informatie, in relatie met het energieverbruik in de sector Onderwijs, waarover men zou willen beschikken om een verbruiksanalyse te kunnen uitvoeren zijn:
 • m2 BVO, aantal leerlingen en eventueel aantal instellingen.
 • Gegevens over de constructiewijze en kwaliteit van de gebouwschil (bijv. glasoppervlak, soort muren, ouderdom gebouw).
 • Gegevens over soort toegepaste verwarmingsinstallaties en soort en type verlichting.
 • Gegevens over de penetratie van toegepaste energiebesparende maatregelen zoals zuinige ketels en de daarbij toegepaste regelingen, soort verlichting en type armaturen, dak- en muurisolatie, dubbelglas.
Dit rapport geeft de situatie t/m 1993.


Terug naar overzicht.