ECN publicatie:
Titel:
Sectorstudie machine-industrie [NDS 96-007]
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 1-2-1996
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN---96-007 Boek(hoofdstuk)
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
67 Download PDF  (202kB)

Gepubliceerd in:.

Samenvatting:
De machine-industrie valt onder de metaalsector. Zij produceert metname investeringsgoederen, gemiddeld wordt 52% van de productie geƫxporteerd. Naar voortbrenging van producten bekeken is de machine-industrie een diverse sector, het CBS onderscheidt 115 productgroepen. Bijna alle productie betreft stukproductie. Alleen de sectoren appendages en kantoormachines kennen respectievelijk massaproductie en serieproductie. Het aantal bedrijven is zo?n 2500 waarvan 1000 bedrijven met 20 of meer werknemers. De kleine bedrijven nemen 12% van de productiewaarde voor hun rekening.

Het energiegebruik in de sector bedraagt 9,4 PJ. De belangrijkste energieverbruikende functies in de industrie zijn ruimteverwarming, licht, proceswarmte en kracht (waaronder perslucht). Op basis van energie-intensiteit en procesactiviteiten is er geen onderscheid te maken in segmenten. Het ontbreekt nog aan gegevens op het niveau van de energiefunctie. Op installatieniveau worden periodiek geen gegevens verzameld. Wel wordt eenmalig in het E3T-rapport naar deelproces het energiegebruik gegeven, waarbij 82% kan worden verklaard. Gegevens over warmte/kracht worden als zodanig niet voor de machine-industrie gegeven.

Het energiegebruik wordt naast de omvang van productie bepaald door de toename van het aantal elektrische toepassingen en het afstoten van productie-onderdelen (metaalbewerking en lakken). Er zijn nog een groot aantal besparingsmogelijkheden met name op het gebied van verwarming, kracht (waaronder compressoren) en verlichting.

Dit rapport geeft de situatie t/m 1992.


Terug naar overzicht.