ECN publicatie:
Titel:
Samenhang detailhandel, transport en groothandel [NDS 96-002]
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 1-3-1996
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN---96-005 Boek(hoofdstuk)
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
56 Download PDF  (175kB)

Gepubliceerd in:.

Samenvatting:
In dit onderzoek is een poging gedaan de energetische gevolgen van sectorverschuivingentussen de groothandel, de transportbedrijven en de detailhandel in kaart te brengen. Om een afbakening aan te brengen is het aandachtsveld beperkt tot de meest relevante consumptiegoederen. Deze zijn naar hun produktkarakteristieken ondergebracht in vier groepen, fresh food, kruidenierswaren, modische artikelen en duurzame artikelen.

Er zijn vier ontwikkelingen af te splitsen die gevolgen op het energieverbruik van de sectoren kunnen hebben, namelijk:

  • Een toename van rechtstreekse leveringen door de fabrikant aan de detailhandel of consument.
  • De opkomst van aanvullende productiewerkzaamheden door de logistieke dienstverleners, aangeduid met de term Value Added Logistics (VAL).
  • Een toenemende mate van uitbesteding van op- en overslag door de groothandel aan de logistieke dienstverleners.
  • Een groei van het aantal produktleveringen waarbij de logistieke sturing door middel van 'Just In Time'-technieken geoptimaliseerd wordt.
Per ontwikkeling is de invloed bepaald voor de komende tien jaar op het energieverbruik van de drie sectoren, uitgesplitst naar de vier produktgroepen. Hierbij zijn aannames en schattingen gebruikt, waarvan de verantwoording en gevoeligheid in het rapport staan aangegeven.

De gevolgen van de bovengenoemde ontwikkelingen voor het energieverbruik van de consumptiegoederen zijn als volgt:
  • Bij de groothandel zal er een afname van rond de tien procent in tien jaar komen. Deze afname is het gevolg van het uitbesteden van de opslagruimtes naar de transportsector, tezamen met het rechtstreeks leveren van de fabrikant aan de detailhandel of consument, waarbij de groothandel overgeslagen wordt. Ook zorgt de logistieke optimalisatie voor een kleine afname van het energieverbruik.
  • Bij de transportsector zal een flinke groei van circa veertig procent in het energieverbruik optreden. Dit komt doordat deze sector meer opslagactiviteiten zal gaan vervullen voor de groothandel en zich in de toekomst meer met VAL-activiteiten zal gaan bezighouden. Ook is er een kleine toename als gevolg van het overnemen van groothandelsactiviteiten doordat de fabrikanten rechtstreeks leveren aan de consument en de detailhandel, maar dit valt weg tegen een kleine afname van het verbruik door de logistieke optimalisatie.
  • Bij de detailhandel zal er slechts een geringe afname van vier procent in tien jaar zijn. Dit is te wijten aan de logistieke optimalisatie van de goederenstroom die tot kleinere opslagruimtes leidt.
Verdere monitoring van de genoemde ontwikkelingen kan moeilijk gestandaardiseerd worden omdat de benodigde gegevens niet in statistieken worden bijgehouden. Voor het bepalen van de VAL kan Nederland Distributieland informatie geven, maar is wel een verder onderzoek naar de energie-intensiteiten van VAL noodzakelijk. Voor de andere ontwikkelingen is een enquLte wenselijk bij de drie sectoren, die elke vijf jaar herhaald wordt. Tenslotte is het belangrijk dat enkele andere ontwikkelingen op de voet gevolgd worden, omdat ook zij in de toekomst een effect op het energieverbruik kunnen hebben.

Dit rapport geeft de situatie t/m 1992.


Terug naar overzicht.