ECN publicatie:
Titel:
Sectorstudie zuivelindustrie [NDS 94-006]
 
Auteur(s):
Over, J.A.; Vrenken, P.G.M.J.
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 1-10-1994
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN---94-006 Boek(hoofdstuk)
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
54 Download PDF  (175kB)

Gepubliceerd in:.

Samenvatting:
De zuivelsector wordt beschouwd als een segment, debereiding van een afzonderlijke productgroep wordt als energiefunctie beschouwd. Daarbij zijn economische en fysieke productiegrootheden geïnventariseerd die met het energiegebruik samenhangen. Tevens is geïnventariseerd welke gegevensbronnen hiertoe beschikbaar en nuttig zijn en worden aanbevelingen gedaan voor toekomstige gegevensverzameling.

Over de zuivelsector is veel cijfermateriaal beschikbaar. Energieverbruikcijfers op functieniveau (per productgroep) zijn echter slechts beperkt voorhanden. Via kostenonderzoeken kan het Productschap Zuivel (PZ) energiegegevens aanleveren op functie- en installatieniveau. Fysieke energiegegevens op gedetailleerd niveau worden verzameld via de Gecoördineerde Emissieregistraties van de Nederlandse Zuivelindustrie (GERZ). Deze worden toegepast voor de meerjarenafspraak energie-efficiency (MJA) en komen waarschijnlijk in geaggregeerde vorm ter beschikking.

Bronhouders van de resterende cijfers
Bij het Nederlands Instituut voor Zuivelonderzoek (NIZO) zijn veel gedetailleerde cijfers op installatieniveau te verkrijgen, waarbij moet worden aangetekend dat het echter geen gemiddelden betreffen, maar cijfers die specifiek zijn voor bepaalde installaties zoals:

 • het droge stofgehalte na bewerking
 • hoeveelheid prestatie (b.v. bij drogers hoeveelheid verdampt water)
 • het gebruik van warmtewisselaars
 • aantal gebruikte typen installaties en (gemiddelde) levensduur van de installaties
 • (minimaal mogelijke) specifieke energieverbruiken van indampers en drogers
 • de gebruikte typen installaties per processtap (bijvoorbeeld sproeidrogers, filterdrogers).
Informatie over de volgende aspecten is vooralsnog niet aanwezig:

 • equivalente bedrijfstijden (werkelijke doorzet/maximale doorzet) bezettingsgraden
 • totaal opgestelde capaciteit (in eenheden product per tijdseenheid)
 • totaal opgestelde capaciteit (in termen van opgenomen vermogen)
 • penetratiegraad van nieuwe toegepaste technieken/type installaties
 • dichtheid van voorkomen (totaal aantal installaties in een segment/aantal eenheden in het segment).
Dit rapport geeft de situatie t/m 1991


Terug naar overzicht.