Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Toepassingsadvies Vegetatie
 
Auteur(s):
Schraa, G.J.; Vermeulen, A.T.
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Biomassa, Kolen en Milieuonderzoek 22-1-2010
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-O--10-002 Overig
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
12  Niet beschikbaar.

Samenvatting:
Dit rapport is opgesteld in het kader van het Innovatieprogramma Luchtkwaliteit (2005 – 2009) dat in opdracht van de ministeries van Verkeer en Waterstaat en VROM werkt aan innovatieve oplossingen die bijdragen aan verbetering van de luchtkwaliteit op en rond snelwegen. Rijkswaterstaat voert het programma uit.


Terug naar overzicht.