Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


Publicaties van auteur Stegmann, R. 
Sloot, H.A. van der; Heyer, K.-U.; Hupe, K.; Stegmann, R.;
Environmental properties and potential for utilisation of MSOR stabilised in a bioreactor
ECN-RX--99-018 EN juli 1999; 11 pag.
Gepubliceerd in: Seventh International Waste Management and Landfill Symposium, Cagliari, Sardinia, Italy, 4-8 October 1999 (), , Ed., p.-.