Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


Publicaties van auteur Bitzan, G. 
Bitzan, G.; Reisinger, H.; Meyer, N.I.; Kuehn, I.; Delkis, K.; Perrakis, K.; Capros, P.; Schaeffer, G.J.; Koutstaal, P.; Bess, M.; Croockall-Fallon, C.;
Renewable electricity and liberalising markets: phase 1: inception report
ECN-C--99-007 EN maart 1999; 112 pag.