Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Sensoren aan het werk in Eindhoven
 
Auteur(s):
Weijers, E.P.; Close, J.-P.; Sterren, S. van der; Groot, E. de; Otjes, R.P.; Groot, G.J. de
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Environment & Energy Engineering 3-2-2016
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-V--16-001 Artikel vakblad
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
8 Download PDF  (658kB)

Gepubliceerd in: Tijdschrift Lucht (Sdu), , 2015, Vol.december / nummer 5/6, p.8-13.

Samenvatting:
Sensoren zijn in. Overal zijn ze te vinden. Ze genereren veel data en ‘Big Data’ is dan ook een buzzword. Omdat sensoren steeds technisch verbeteren en goedkoper worden, zijn ze inzetbaar in grote aantallen. Ook in luchtkwaliteitsmetingen worden sensoren gebruikt. Inmiddels al weer twee jaar ‘draaien’ er nieuw ontwikkelde sensoren in een netwerk dat de luchtkwaliteit in de gemeente Eindhoven ‘in de gaten houdt’. Het is het eerste stedelijke sensornetwerk in Nederland, en voor zover bekend ook het omvangrijkste stedelijke netwerk in Europa. Andere grootschalige sensornetwerken bevinden zich in havenindustriegebieden. Het RIVM en andere instanties meten de luchtkwaliteit in enkele tientallen meetstations in Nederland. Slechts enkele steden hebben meer dan één meetstation. De Stichting STIR, een stichting die sinds 2009 onder de naam ‘Stad van Morgen’ complexe verduurzamingstrajecten aanpakt, wilde een gezonde stad gaan creëren. Samen met de stad Eindhoven en de Provincie Noord-Brabant vond zij dat beter inzicht nodig was in de relatie tussen luchtvervuiling en gezondheid. Deze partijen besloten het samenwerkingsverband AiREAS op te zetten. Dit startte met het definiëren van een nieuw en uniek meetsysteem: ‘Innovatief Lucht Meetsysteem (ILM)’, een fijnmazig netwerk van sensoren waarmee (ultra) fijnstof en stikstofoxiden (NOx) in de stad worden gemeten. Real-time, zodat de actuele situatie snel op een computerscherm te zien is. De AiREAS partners zijn gemeente Eindhoven, provincie Noord-Brabant, Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), Universiteit Utrecht/IRAS, TU-Twente/ITC, Philips Research en Imtech (sinds 2014 Axians). De missie: ‘inzicht in actuele situaties, waardoor het duurzaam verbeteren van gezondheid en veiligheid in woon- en werkomgevingen mogelijk wordt. Dit door de inzet van nieuwe, hoogwaardige en betaalbare technologie’. Deze technologie moest nog wel (verder) ontwikkeld worden. Met steun van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is er flinke vooruitgang geboekt.


Terug naar overzicht.