Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Nulmeting subsidieregeling voor verhuurders
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 4-6-2014
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-N--14-015 Externe notitie
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
10 Download PDF  (627kB)

Samenvatting:
ECN heeft een nulmeting verricht van de energiebesparingsactiviteiten van verhuurders. In het Nationaal energieakkoord is met de huursector afgesproken dat er 400 miljoen euro beschikbaar gesteld wordt voor stimulering van energiebesparing in de huurwoningen. Met deze nulmeting kan de effectiviteit van de subsidieregeling worden gemonitord.

Het doel van de nulmeting is om te bepalen of de subsidieregeling gaat leiden tot extra investeringen bij verhuurders. De onderzoekers concluderen dat als de 400 miljoen euro subsidie volledig wordt benut, er in totaal tussen de 460 en 560 duizend labelstappen extra gerealiseerd zullen worden.


Terug naar overzicht.