Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Metingen met sensoren in het Innovatief Meetnet Eindhoven – resultaten en interpretatie
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Environment & Energy Engineering 8-3-2017
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--17-015 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
38 Download PDF  (3396kB)

Samenvatting:
In Eindhoven wordt op een groot aantal locaties de luchtkwaliteit gemeten met sensorsystemen die door ECN ontwikkeld zijn. Tezamen vormen deze systemen het Innovatie Lucht Meetnet (ILM). Het meetnet is gestart in 2014 en de afgelopen jaren zijn aantallen stations en te bemeten componenten verder uitgebreid. De belangrijkste componenten die nu gemeten worden zijn: fijnstof (PM10, PM2,5 en PM1), stikstofdioxide (NO2), en ozon (O3). Daarnaast worden enkele meteorologische parameters gemeten: temperatuur (T) en relatieve vochtigheid (RH).


Terug naar overzicht.