Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


ECN publicatie:
Titel:
Energiebesparing: Een samenspel van woning en bewoner - Analyse van de module Energie WoON 2012
 
Auteur(s):
Tigchelaar, C.; Leidelmeijer, K.
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Beleidsstudies 4-12-2013
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--13-037 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
152 Download PDF  (5548kB)

Samenvatting:
Sinds 1995 wordt door het ministerie van BZK elke 5 tot 6 jaar een uitgebreid onderzoek naar de energetische kwaliteit van de Nederlandse woningvoorraad uitgevoerd als onderdeel van de kwalitatieve Woning Registratie (KWR) en later het Woon Onderzoek Nederland (WoON). Het ministerie heeft in 2012 veldwerk laten uitvoeren voor de module Energie 2012. De gegevens van 4.800 woningopnames en daaraan gekoppelde enquêtes zijn vastgelegd in een analysebestand en gekoppeld aan andere gegevensbronnen. De opname en de enquête samen geven een unieke, gedetailleerde inkijk in de achtergronden van het energiegebruik in woningen. Door de lange historie zijn trends in zowel technische eigenschappen van de woning als ook in gedrag goed zichtbaar. In deze publicatie geven ECN en RIGO een weergave van de analyses die zij in opdracht van het ministerie van BZK hebben uitgevoerd op de energiemodule. Hierbij komen alle facetten van het WoON-bestand aan de orde. Het rapport gaat onder andere in op trends in energielabels, energiebesparende maatregelen, energiegedrag en –gebruik, woonlasten, investeringen en besparingspotentieel. Op basis van de analyses zijn conclusies en aanbevelingen voor beleid uitgewerkt.


Terug naar overzicht.