Publicaties

Skip Navigation Links.

Zoeken naar publicaties:


Beperk het zoeken tot de velden:


Publicatie: ECN-E--08-003
Tilburg, X. van; Cleijne, J.W.; Pfeiffer, E.A.; Lensink, S.M.; Mozaffarian, M.; Wakker, A.;
Technisch-economische parameters van hernieuwbare elektriciteitsopties in 2008-2009. Eindadvies ten behoeve van de SDE regeling.
ECN-E--08-003 NL februari 2008; 46 pag.