Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


Publicaties van auteur James, J.D. 
James, J.D.; Delft, Y.C. van;
Power to Ammonia Process Options: Input to Power to Ammonia value chains and business cases
ECN-E--17-039 EN augustus 2017; 21 pag.
 
James, J.D.;
System Evaluation of Power to Ammonia
ECN-L--17-021 EN juni 2017; 12 pag.
Gepresenteerd op: NH3event (ammonia event) , Rotterdam, Nederland, 19 mei 2017.