Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


Publicaties van auteur Kluiters, S.C.A. 
Kluiters, S.C.A.;
Status review on membrane systems for hydrogen separation
ECN-C--04-102 EN december 2004; 29 pag.
 
Jansen, D.; Pex, P.P.A.C.; Dijkstra, J.W.; Kluiters, S.C.A.;
Membrane reactors: key technology for production of de-carbonised energy carriers
ECN-RX--04-130 EN december 2004; 7 pag.
Gepresenteerd op: 7th International Conference on GreenHouse Gas Control Technologies (GHGT-7), Vancouver, Canada, 5-9 september 2004.