Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


Publicaties van auteur Damen, P.G.M. 
Konings, R.J.M.; Bakker, K.; Boerrigter, H.; Damen, P.G.M.; Gruppelaar, H.; Huntelaar, M.E.; Kloosterman, J.L.;
Recycling van actiniden en splijtingsproducten: jaarverslag onderzoeksprogramma 1997
ECN-C--98-057 NL juli 1998; 41 pag.
 
Damen, P.G.M.; Kloosterman, J.L.;
Recycling of plutonium: a study on the recycling of plutonium produced in the nuclear power plants of the Netherlands
ECN-R--98-009 EN juni 1998; 64 pag.