Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


Publicaties van auteur Tiemersma, D.N. 
Tiemersma, D.N.; Rouw, M.;
Basistabellen energiegebruik 1985.
ECN-I--91-006 NL 1991; 39 pag.
 
Tiemersma, D.N.;
De CPB-energievraagprojecties nader bekeken. : Kanttekeningen bij de energievraag in het CPB-scenario Midden.
ECN-C--91-002 NL 1991; 41 pag.
 
Kram, T.; Okken, P.A.; Gerbers, D.; Lako, P.; Rouw, M.; Tiemersma, D.N.;
Koleninzetstudie (KIS): Een verkenning van de rol voor kolen in de periode 2000-2030.
ECN-C--91-072 NL 1991; 126 pag.
 
Boonekamp, P.G.M.; Kroon, P.; Rouw, M.; Tiemersma, D.N.;
Actualisering NEV-scenario's: Effecten van lagere prijzen, Elektriciteitsplan en NMP.
ECN-C--90-032 NL 1990; 76 pag.