Publicaties

Skip Navigation Links.
Zoeken naar publicaties:
Beperk het zoeken tot de velden:


Publicaties van auteur Veen, J.C. van der
Wees, F.G.H. van; Boswinkel, H.H.; Duijves, K.A.; Gerbers, D.; Kruijswijk, B.J.; Veen, J.C. van der;
Investeren in energiekostenbesparing. Een onderzoek naar de leverantie door het Nederlandse bedrijfsleven.
ESC-36 NL 1986; 368 pag.