ECN publicatie:
Titel:
Inherent High-Yield PV Element - INHYPE: Openbaar eindrapport
 
Auteur(s):
 
Gepubliceerd door: Publicatie datum:
ECN Zonne-energie 12-10-2016
 
ECN publicatienummer: Publicatie type:
ECN-E--16-039 ECN rapport
 
Aantal pagina's: Volledige tekst:
12 Download PDF  (1510kB)

Samenvatting:
Zonnepanelen hebben een significant lagere opbrengst als ze deels beschaduwd worden. Een schaduw van 1% kan de opbrengst al met 30% verminderen. Dit beperkt de toepassing in de gebouwde omgeving waar schaduw vaak aanwezig is. De standaard oplossing voor dit probleem is om elektronische schakelingen aan het systeem toe te voegen of om het ontwerp aan te passen zodat het minder gevoelig wordt voor schaduw. De eerste oplossing heeft er toe geleid dat de panelen minder gevoelig zijn voor schaduw, maar wel tegen hogere kosten. Of dit uiteindelijk kosteneffectief is moet nog blijken. Het aanpassen van het ontwerp zorgt ook voor een toename in de kosten omdat de fabricage ingewikkelder wordt. In dit project is een zonnepaneel ontwikkeld dat een hoge opbrengst heeft onder schaduw condities, zonder dat de complexiteit van de fabricage toeneemt. Het consortium gebruikt de bestaande achterzijde technologie van ECN en Eurotron. Hierdoor kunnen dezelfde apparaten worden gebruikt als voor de fabricage van de standaard achterzijde technologie panelen. Alleen voor het plaatsen van de cellen is een kleine aanpassing nodig, omdat in dit concept gebruik wordt gemaakt van kleinere cellen. De verbeterde schaduw tolerantie wordt verkregen door een geoptimaliseerde elektrische schakeling tussen de cellen. Doordat dit concept anders is dan de standaard modules is er een speciale omvormer nodig. Ook deze omvormer is in dit project ontwikkeld. Deze omvormer kan eenvoudiger zijn dan voor een standaard paneel omdat de spanning nagenoeg onafhankelijk is van de schaduw fractie.


Terug naar overzicht.